SZCZEGÓŁY OFERTY

Działka - Sprzedaż Nr oferty: IT01267

Lokalizacja: Kielno
Ulica: Pomorska
Metraż: 1034,00 m2
Cena: 260 000 PLN
Cena za m2 251 PLN

Opis: Niepowtarzalna okazja nabycia działki o przeznaczeniu na zabudowę mieszkalno- usługową. Działka 8 ...

Dane

Własność nieruchomości: Własność
Siła/prąd: W drodze
Gaz: Brak
Woda: Na działce
Kanalizacja: Brak
Szambo: Nie

 

OpisNiepowtarzalna okazja nabycia działki o przeznaczeniu na zabudowę mieszkalno- usługową.

Działka 81/32 o pow 1034 m2.

Potrzebujesz większego terenu? Nic prostrzego, możesz dokupić działki sąsiednie.

Piękny teren położony w samym centrum Kielna, w drugiej linii zabudowy, bez styczności z ruchliwymi ulicami a jednocześnie w centrum - okolice nowo powstałej Biedronki.

Działka zadrzewiona z pozostawionymi liniami starych drzew.

Łącznie powierzchnia czterech działek wynosi 4 930 m2.

Nieruchomość objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego MU2, który zakłada zabudowę mieszkaniowo- usługową zawierającą zabudowe mieszkaniową (zawierającą więcej niż 2 mieszkania ale nie więcej niż 6 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej) i usługową U (funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą funkcjonować na działce samodzielnie lub osobno).

Teren atrakcyjny zarówno dla klienta indywidualnego jak i inwestycyjnego.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD MU1 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 2 MU2, MU3 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 3 SYMBOL TERENU: MU4 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 4 1) PRZEZNACZENIE TERENU: MU – ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA. 2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków – min. 5 m.

b) Typ zabudowy: wolnostojąca, garaże i budynki gospodarcze wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku.

c) Wysokość zabudowy - max. 10,0 m.

d) Dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 30o - 45o , dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci dachowej poza główną bryłą budynku.

e) Dachy budynków garażowych i gospodarczych: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 20 o - 45o

f) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej.

g) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej.

h) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej

i) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej

j) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: Zgodnie z §3 ust. 2. 4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.

b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów – 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwałe uniemożliwia wydzielenie dojazdu Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 1957 do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu.

c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2 .

d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m.

e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 600 do 1200 .

f) Dopuszcza się wydzielenia inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich – poprawy zagospodarowania terenu.

OPIEKUN OFERTY

Kinga Janicka
500 666 730
kjanicka@integro.sopot.pl

WYSZUKIWARKA

Kategoria
Typ nieruchomości
Lokalizacja
Metraż
Cena

MENU

KURSY WALUTZobacz oferty nieruchomości w serwisie nportal.pl!

Zgodnie z nowymi przepisami UE musimy poinformować Użytkownika że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies które są niezbędne do prawidłowego działania strony.