AKTUALNOŚCI

2014-04-15 | Fagora.pl

Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, która nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych nie są przychodem z działalności gospodarczej orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Oznacza to, że podatnicy mogą sprzedać nieruchomość bez płacenia podatku już po pięciu latach licząc od końca roku, w którym ją nabyli. Gdyby NSA wydał inny wyrok, musieliby najpierw wycofać nieruchomość z firmy, a następnie odczekać sześć lat do sprzedaży, żeby sprzedać nieruchomość bez podatku (zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).
Naczelny Sąd Administracyjny nawiązał do uchwały z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13), w której sędziowie orzekli, że do przychodu z działalności gospodarczej nie zalicza się odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jeśli nie były one ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Czwartkowa sprawa dotyczyła podatniczki, która sprzedała grunt obciążony prawem użytkowania wieczystego wraz z magazynem, który się tam znajdował. Nieruchomość nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Według właścicielki, zysk ze sprzedaży nie jest przychodem z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie zgodził się z nią i stwierdził, że nie ujęcie nieruchomości w ewidencji, a wykorzystywanie jej w działalności gospodarczej jest najistotniejsze.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z tym stanowiskiem. Naczelny Sąd Administracyjny także uznał to stanowisko za błędne i oddalił skargę kasacyjną dyrektora poznańskiej izby.

Wyrok jest prawomocny.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 912/12.


Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości......

powrót
WYSZUKIWARKA

Kategoria
Typ nieruchomości
Lokalizacja
Metraż
Cena

MENU

KURSY WALUTZobacz oferty nieruchomości w serwisie nportal.pl!

Zgodnie z nowymi przepisami UE musimy poinformować Użytkownika że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies które są niezbędne do prawidłowego działania strony.